top of page

Edunvalvonta
&
koulutuspolitiikka

HIOP ry toimii Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen ja Forssan kampuksen tekniikan alan edunvalvojana ja tarvittaessa ottaa kantaa jäsenistöänsä koskeviin kysymyksiin. 

HIOP ry:n koulutuspoliittise
na vastaavana toimii vuonna 2024 Veeti Mäki, jonka tavoittaa sähköpostitse osoitteesta: kopo.hiop(at)gmail.com
 

Alla vielä meidän koulutuspoliittisen vastaavan esittely:
 

Hei  

Olen kolmannen vuoden rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopiskelija. Vapaa-aikani menee järjestötoiminnan, kaiken maailman rakentelun ja urheilun parissa. Tässä vielä muutamalla lauseella pieni raotus siihen millainen ihminen olen. Paras aika herätä klo: 05.00–06.00. Aamu alkaa kupillisella (lue pannullisella) tummapaahtoista kahvia. Miksi ostaa jotain, kun sen voi tehdä itse. Joku tämän on rakentanutkin, niin kyllä sen pystyy korjaamaankin. Asioilla on tapana järjestyä. Elämää ei pidä ottaa liian vakavasti. 

Jos satun tulemaan kampuksella vastaan niin morottakaa vaan rohkeasti ja tulkaa juttelemaan. Parhaiten minut saa kiinni koulutuspoliittisissa asioissa kopo.hiop@gmail.com. Muuten yhdistyksen sähköpostilla tai bongaamalla kampukselta. 

Insinööriliitto tavoittelee koulutuspolitiikan osalta vuonna 2024:

Lasketaan taso korkeammalle

 • Osaamiserot kasvavat peruskoulun aikana

 • Matematiikan osaaminen on laskussa

 • Opetussuunnitelmat ja opetuskulttuuri ei huomioi oppilaiden erilaisuutta ja osaamiseroja

 • Opettajankoulutuksessa otettava huomioon opintoihin hakeutuvien luma-taidot

Tekniikan alan läpäisy ja laatu

 • Laadukasta tekniikan osaamista tarvitaan yritysten menestykseen

 • Tekniikan alan läpäisyssä haasteita

 • Ohjausta kehitettävä

 • Osaajien määrää nostetaan parhaiten kehittämällä koulutusta

 • Resursseja varattava luonnontieteellis-matemaattisten aineiden osaamiserojen paikkaamiseen

 • Rahoitusta tutkintoa kohden nostettava

Mahdollisuuksia osaamisen ylläpitoon

 • Työntekijän osaamisen päivittämisestä on tehtävä osa työelämän arkipäivää

 • Muuntokoulutuksen roolia kasvetaan ja rahoituksenjakoa kehitetään

 • Jatkuvan oppimisen mahdollistamiseksi luodaan osaamistilijärjestelmä, jonka rahoittamiseen osallistuu yksilöt, yritykset ja valtio

 • Lyhyttutkintojen ja diplomikoulutusten määrää kasvatetaan

Monipuolisia osaajia työelämän tarpeisiin

 • Säilytetään ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen erityispiirteet korkeakoulujärjestelmässä

 • Tutkintomäärien lisäämiselle on kohdennettava lisärahoitus ammattikorkeakoulujen perusrahoitukseen

 • Insinöörien suhdannevaihtelusta johtuvaan kysynnän muutokseen vastataan muuntokoulutuksella

 • Opiskelijoiden tavoiteajassa valmistuminen 75 prosenttiin mm. lisäämällä opinto-ohjauksen resursseja

bottom of page